டுங் அக்குபங்சர் பயிற்சி வகுப்பு சென்னையில்

tung-jan2017

“டுங் அக்குபங்சர் பயிற்சி வகுப்பு சென்னையில்”

ஆசிரியர் : மருத்துவர் லீ (மலேசியா)

நாள் : 5,6 & 7 சனவரி 2018 (மூன்று நாட்கள்)

டுங் அக்குபங்க்சர் அறிமுகம்:

சீனாவில் பிறந்தவர் மாஸ்டர் டுங் (Master Tung), அக்குபங்க்சர் மருத்துவத்தில் ஒரு புதிய முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர், இது அவரது பாரம்பரிய குடும்ப வைத்திய முறையாகும். பழமையான சீன அக்குபங்க்சர் மருத்துவமான TCM முறையில் இருந்து மாறுபட்டது இவரது அக்குபங்க்சர் முறை. இவரது அக்குபங்க்சர் சற்று மாறுபட்ட கோட்பாட்டை கொண்டவை, வழக்கமான அக்கு புள்ளிகள் அல்லாமல் சற்றே மாறுபட்ட புள்ளிகளை கொண்டவை, இவரது முறையை கற்றுக்கொள்ள பஞ்சபூத தத்துவங்கள் அவசியமில்லை.

டுங் அக்குபங்க்சர் முறையை கற்க தூண்டும் முக்கிய காரணிகள்

  • எளிய முறை
  • விரைவான நிவாரணம்
  • குறைவான புள்ளிகள்

பயிற்சிக்கான புத்தகம் மற்றும் மாரு. லீ அவர்களின் மலேசிய சான்றிதழ் வழங்கப்படும் (பயிற்சிக்கட்டணம் உணவு தேநீர் உட்பட்டது)

பயிற்சிக்கட்டணம் : ரூ 8,000/-

தொடர்பு :

சு.மோகன்குமார்  +919840569109

About jayanthacupuncture

Chennai Jayanth Acupuncture Clinic provides treatment for any diseases / disorders by Acupuncture In Chennai, Acupuncture is an Drugless Treatment and No more Side Effects. We are specialised in providing IVF IUI support acupuncture, migraine headaches, sciatica, asthma, backpain, arthritis treatments
This entry was posted in Tung Acupuncture, WorkShop and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s